• ​ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ ชุด "อัศจรรย์สุวรรณภูมิ" กิจกรรมภายใต้ Museum Family ปี 2 โดยนักเรียนจากศูนย์ศิลปะและการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ รวมทั้งสิ้นกว่า 300 ชีวิต ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557  เวลา 16.00 -19.00 น. ณ ลานกลางแจ้ง มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) งานนี้ชมฟรี!!! และไม่ต้องสำรองที่นั่ง  มาชมกันเยอะๆ นะครับ

  ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ ชุด “อัศจรรย์สุวรรณภูมิ”

  ​ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ ชุด "อัศจรรย์สุวรรณภูมิ" กิจกรรมภายใต้ Museum Family ปี 2 โดยนักเรียนจากศูนย์ศิลปะและการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ รวมทั้งสิ้นกว่า 300 ชีวิต ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557  เวลา 16.00 -19.00 น. ณ ลานกลางแจ้ง มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) งานนี้ชมฟรี!!! และไม่ต้องสำรองที่นั่ง  มาชมกันเยอะๆ นะครับ

  Continue Reading...

 • ชมฟรี   ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๖ “เลิศวิไลวัฒนธรรม” พบกับการแสดงอันวิจิตรงดงาม ผลงานของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สุวรรณี ชลานุเคราะห์ อัจฉริยนาฏศิลปิน ผู้เคยเป็นพระเอกในตำนาน แห่งกรมศิลปากร" วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร ๐ […]

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๖ “เลิศวิไลวัฒนธรรม”

  ชมฟรี   ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๖ “เลิศวิไลวัฒนธรรม” พบกับการแสดงอันวิจิตรงดงาม ผลงานของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สุวรรณี ชลานุเคราะห์ อัจฉริยนาฏศิลปิน ผู้เคยเป็นพระเอกในตำนาน แห่งกรมศิลปากร" วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร ๐ […]

  Continue Reading...

 • สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐ “ชื่นฉ่ำสำเนียงไทย” พบกับผลงานเพลงอมตะ ของนักร้องลูกทุ่งเสียงดีสามยุค คุณชัยชนะ บุญนะโชติ , คุณเรียม ดาราน้อย และคุณสัญญา พรนารายณ์ ส่วนหนึ่งใน "บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย ลมหายใจของแผ่นดิน" ดำเนินรายการโดย คุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี […]

  ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐ “ชื่นฉ่ำสำเนียงไทย” พบกับผลงานเพลงอมตะ ของนักร้องลูกทุ่งเสียงดีสามยุค คุณชัยชนะ บุญนะโชติ , คุณเรียม ดาราน้อย และคุณสัญญา พรนารายณ์ ส่วนหนึ่งใน "บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย ลมหายใจของแผ่นดิน" ดำเนินรายการโดย คุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี […]

  Continue Reading...

 • ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐ “ร้อยรสพื้นบ้าน” ขอเชิญชมลิเกสายเลือดใหม่ โดย คณะดวงประทีป สมฤทัย ปิ่นทอง วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๒๒๔ ๘๑๔๐-๑ และ ๐ ๒๒๓๐ ๒๐๖๒ […]

  ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐

  ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐ “ร้อยรสพื้นบ้าน” ขอเชิญชมลิเกสายเลือดใหม่ โดย คณะดวงประทีป สมฤทัย ปิ่นทอง วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๒๒๔ ๘๑๔๐-๑ และ ๐ ๒๒๓๐ ๒๐๖๒ […]

  Continue Reading...

 •          พิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์และดนตรีไทย สถาบันคึกฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๗                       มูลนิธิคึกฤทธิ์๘๐ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จะจัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทยสถาบันคึกฤทธิ์ ประจำปี๒๕๕๗ ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๔.๐๐น. […]

  พิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์และดนตรีไทย สถาบันคึกฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๗

           พิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์และดนตรีไทย สถาบันคึกฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๗                       มูลนิธิคึกฤทธิ์๘๐ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จะจัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทยสถาบันคึกฤทธิ์ ประจำปี๒๕๕๗ ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๔.๐๐น. […]

  Continue Reading...