• “นี่คือพลังงานดิบซึ่งออกมาจากกลุ่มวงออเคสตร้าที่รวมตัวจากชุมชนแออัดบางแห่งในเมืองใหญ่ที่ไม่สามารถจับคู่ให้เข้ากัน แม้โดยนักคนตรีมืออาชีพ” คำพูดนี่มาจากกลุ่มออเคสตร้าที่รวมตัวกันจากชุมชนแออัดแห่งแรกในเมืองคาราคัส ประเทศเวเนซุเอลา   กรุงเทพฯ อาจไม่ใช่เมืองแรกที่มีการรวบรวมวงดนตรีคลาสสิกจากชุมชนแออัดที่ยากจน แต่นี่คือวงดนตรีออเคสตร้าอนุชนที่จะมีการแสดงคอนเสิร์ตจริงครั้งแรกนอกสถานที่ชุมชนคลองเตยของพวกเขา   โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลเริ่มขึ้นเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ส่งเสริมและกระตุ้นเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชนรอบๆ คริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรน  อนุชนบางคนในวงดนตรีออเคสตร้า เริ่มฝึกการเล่นไวโอลีนเมื่อพวกเขาอายุ 3 ขวบ ที่บ้านสรรเสริญซึ่งเป็นสถานที่เล็กๆ อยู่ใต้ทางด่วน   นาย วรินทร์ อาจวิไล วาทยกรประจำของวงออเคสตร้า เป็นหนึ่งในจำนวนเด็กกลุ่มแรกของโรงเรียนแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เขาได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและกำลังสอนเป็นวาทยกรอาสาสมัครให้แก่วงดนตรีออเคสตร้า ในขณะที่ทำงานเป็นนักเล่นไวโอลีนมืออาชีพที่วงคนตรีThailand Philharmonic Orchestra   นอกจากนี้ ยังมีวาทยกรที่มีชื่อเสียง Mr. Jonathan Mann จะได้เล่นเพลงที่แต่งโดยครูอาสาสมัครของโรงเรียนดนตรี เพลงนี้จะถูกแสดงเป็นตรั้งแรกในเอเชีย   ถ้าท่านเข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่สถาบันคึกฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ […]

  คอนเสริตออเคสตรา เครื่องสาย อิมมานูเอล “ภิรมย์สุขใจ”

  “นี่คือพลังงานดิบซึ่งออกมาจากกลุ่มวงออเคสตร้าที่รวมตัวจากชุมชนแออัดบางแห่งในเมืองใหญ่ที่ไม่สามารถจับคู่ให้เข้ากัน แม้โดยนักคนตรีมืออาชีพ” คำพูดนี่มาจากกลุ่มออเคสตร้าที่รวมตัวกันจากชุมชนแออัดแห่งแรกในเมืองคาราคัส ประเทศเวเนซุเอลา   กรุงเทพฯ อาจไม่ใช่เมืองแรกที่มีการรวบรวมวงดนตรีคลาสสิกจากชุมชนแออัดที่ยากจน แต่นี่คือวงดนตรีออเคสตร้าอนุชนที่จะมีการแสดงคอนเสิร์ตจริงครั้งแรกนอกสถานที่ชุมชนคลองเตยของพวกเขา   โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลเริ่มขึ้นเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ส่งเสริมและกระตุ้นเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชนรอบๆ คริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรน  อนุชนบางคนในวงดนตรีออเคสตร้า เริ่มฝึกการเล่นไวโอลีนเมื่อพวกเขาอายุ 3 ขวบ ที่บ้านสรรเสริญซึ่งเป็นสถานที่เล็กๆ อยู่ใต้ทางด่วน   นาย วรินทร์ อาจวิไล วาทยกรประจำของวงออเคสตร้า เป็นหนึ่งในจำนวนเด็กกลุ่มแรกของโรงเรียนแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เขาได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและกำลังสอนเป็นวาทยกรอาสาสมัครให้แก่วงดนตรีออเคสตร้า ในขณะที่ทำงานเป็นนักเล่นไวโอลีนมืออาชีพที่วงคนตรีThailand Philharmonic Orchestra   นอกจากนี้ ยังมีวาทยกรที่มีชื่อเสียง Mr. Jonathan Mann จะได้เล่นเพลงที่แต่งโดยครูอาสาสมัครของโรงเรียนดนตรี เพลงนี้จะถูกแสดงเป็นตรั้งแรกในเอเชีย   ถ้าท่านเข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่สถาบันคึกฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ […]

  Continue Reading...

 • งานวันคึกฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๗

  Continue Reading...

 • ประกาศ ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ ๗ ปีขึ้นไป   ที่สนใจนาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าเรียนในสาขาต่างๆดังนี้ ๑. ดนตรีไทย (ระนาด ขิม จะเข้ ซอ ขลุ่ย) ๒. นาฏศิลป์ละคร ๓. นาฏศิลป์โขน ๔. พากษ์โขน ๕. ขับร้องไทยเดิม   เปิดรับสมัครภายใน เดือนเมษายน ๒๕๕๗  เท่านั้น รับจำนวนจำกัด !!!!!!! ผู้สนใจติดต่อ […]

  ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ เปิดรับสมัครนักเรียน

  ประกาศ ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ ๗ ปีขึ้นไป   ที่สนใจนาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าเรียนในสาขาต่างๆดังนี้ ๑. ดนตรีไทย (ระนาด ขิม จะเข้ ซอ ขลุ่ย) ๒. นาฏศิลป์ละคร ๓. นาฏศิลป์โขน ๔. พากษ์โขน ๕. ขับร้องไทยเดิม   เปิดรับสมัครภายใน เดือนเมษายน ๒๕๕๗  เท่านั้น รับจำนวนจำกัด !!!!!!! ผู้สนใจติดต่อ […]

  Continue Reading...

 • ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอ สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๓๘ รายการ “สำราญนาฏกรรม อารยธรรมแห่งที่ราบสูง” พบกับเพลงโคราช ศิลปะพื้นบ้านที่มียาวนานกว่าร้อยปี พร้อมด้วยระบำวิพิธทัศนา โดย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  วันเสาร์ที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๕๗   เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๒๒๒๔ […]

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๓๘

  ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอ สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๓๘ รายการ “สำราญนาฏกรรม อารยธรรมแห่งที่ราบสูง” พบกับเพลงโคราช ศิลปะพื้นบ้านที่มียาวนานกว่าร้อยปี พร้อมด้วยระบำวิพิธทัศนา โดย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  วันเสาร์ที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๕๗   เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๒๒๒๔ […]

  Continue Reading...

 • งานวันนักกลอน ๒๕๕๖

  Continue Reading...