• ประกาศ ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ ๗ ปีขึ้นไป   ที่สนใจนาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าเรียนในสาขาต่างๆดังนี้ ๑. ดนตรีไทย (ระนาด ขิม จะเข้ ซอ ขลุ่ย) ๒. นาฏศิลป์ละคร ๓. นาฏศิลป์โขน ๔. พากษ์โขน ๕. ขับร้องไทยเดิม   เปิดรับสมัครภายใน เดือนเมษายน ๒๕๕๗  เท่านั้น รับจำนวนจำกัด !!!!!!! ผู้สนใจติดต่อ […]

  ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ เปิดรับสมัครนักเรียน

  ประกาศ ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ ๗ ปีขึ้นไป   ที่สนใจนาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าเรียนในสาขาต่างๆดังนี้ ๑. ดนตรีไทย (ระนาด ขิม จะเข้ ซอ ขลุ่ย) ๒. นาฏศิลป์ละคร ๓. นาฏศิลป์โขน ๔. พากษ์โขน ๕. ขับร้องไทยเดิม   เปิดรับสมัครภายใน เดือนเมษายน ๒๕๕๗  เท่านั้น รับจำนวนจำกัด !!!!!!! ผู้สนใจติดต่อ […]

  Continue Reading...

 • ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอ สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๓๘ รายการ “สำราญนาฏกรรม อารยธรรมแห่งที่ราบสูง” พบกับเพลงโคราช ศิลปะพื้นบ้านที่มียาวนานกว่าร้อยปี พร้อมด้วยระบำวิพิธทัศนา โดย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  วันเสาร์ที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๕๗   เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๒๒๒๔ […]

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๓๘

  ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอ สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๓๘ รายการ “สำราญนาฏกรรม อารยธรรมแห่งที่ราบสูง” พบกับเพลงโคราช ศิลปะพื้นบ้านที่มียาวนานกว่าร้อยปี พร้อมด้วยระบำวิพิธทัศนา โดย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  วันเสาร์ที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๕๗   เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๒๒๒๔ […]

  Continue Reading...

 • งานวันนักกลอน ๒๕๕๖

  Continue Reading...

 •  ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอ สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๓๔ ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดย มูลนิธิโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์     ศิษย์ของครูสัมพันธ์ พันธุ์มณี ศิลปินแห่งชาติ ผู้บุกเบิกการสอนนาฏศิลป์ไทย ทางโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00-18.00 น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ ขอทราบรายละเอียด […]

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๓๔

   ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอ สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๓๔ ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดย มูลนิธิโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์     ศิษย์ของครูสัมพันธ์ พันธุ์มณี ศิลปินแห่งชาติ ผู้บุกเบิกการสอนนาฏศิลป์ไทย ทางโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00-18.00 น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ ขอทราบรายละเอียด […]

  Continue Reading...

 • การแสดงโขนกลางแจ้ง ชุดพิเภกสวามิภักดิ์

  Continue Reading...