• และเช่นเคยกับงานจากศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ทุกวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน นะครับ ****สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๖๗**** ภูมิเพลงบริรักษ์ พบกับงานเพลงอมตะ ของนักร้องลูกทุ่งเสียงดี ๓ ยุค บรรจบ เจริญพร ศรชัย เมฆวิเชียร และน้ำอ้อย พรวิเชียร หนึ่งใน "บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย ลมหายใจของแผ่นดิน" ดำเนินรายการโดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ วันเสาร์ที่ […]

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๖๗

  และเช่นเคยกับงานจากศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ทุกวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน นะครับ ****สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๖๗**** ภูมิเพลงบริรักษ์ พบกับงานเพลงอมตะ ของนักร้องลูกทุ่งเสียงดี ๓ ยุค บรรจบ เจริญพร ศรชัย เมฆวิเชียร และน้ำอ้อย พรวิเชียร หนึ่งใน "บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย ลมหายใจของแผ่นดิน" ดำเนินรายการโดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ วันเสาร์ที่ […]

  Continue Reading...

 • Continue Reading...

 •   งานใหญ่อีกหนึ่งงานของเรา โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รามเกียรติ์  ตอน   "สีดาหาย – ถวายพล"   โดยนักเรียนจากศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน เวลา 14.00-17.00 น. […]

    งานใหญ่อีกหนึ่งงานของเรา โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รามเกียรติ์  ตอน   "สีดาหาย – ถวายพล"   โดยนักเรียนจากศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน เวลา 14.00-17.00 น. […]

  Continue Reading...

 • สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๖๕ ภูมิเมืองเรืองสราญย์ ฟื้นตำนานนิทานพื้นบ้านที่ยังคงเป็นอมตะกับการแสดงละครนอก เรื่อง "แก้วหน้าม้า" ตอน เสี่ยงว่าว ถวายลูก โดย สำนักละครอนุรักษ์นัจยากร คณะละครชายล้วน ผู้ออกแบบและสร้างสรรค์มหรสพไทย วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๐๐ น. – ๑๘:๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ รายละเอียดเพิ่มเติม […]

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๖๕

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๖๕ ภูมิเมืองเรืองสราญย์ ฟื้นตำนานนิทานพื้นบ้านที่ยังคงเป็นอมตะกับการแสดงละครนอก เรื่อง "แก้วหน้าม้า" ตอน เสี่ยงว่าว ถวายลูก โดย สำนักละครอนุรักษ์นัจยากร คณะละครชายล้วน ผู้ออกแบบและสร้างสรรค์มหรสพไทย วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๐๐ น. – ๑๘:๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ รายละเอียดเพิ่มเติม […]

  Continue Reading...

 • สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๖๔ ภูมิลักษณารมย์ นาฏศิลป์ไร้วิญญาณ ขับขานความเป็นไทย โดย คณะหุ่นคน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๐๐ น. – ๑๘:๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒-๒๓๐-๒๐๖๒ , ๐๒-๖๒๖-๓๓๕๒ ศูนย์สังคีตศิลป์ […]

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๖๔

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๖๔ ภูมิลักษณารมย์ นาฏศิลป์ไร้วิญญาณ ขับขานความเป็นไทย โดย คณะหุ่นคน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๐๐ น. – ๑๘:๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒-๒๓๐-๒๐๖๒ , ๐๒-๖๒๖-๓๓๕๒ ศูนย์สังคีตศิลป์ […]

  Continue Reading...