• ชมฟรี   ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๖ “เลิศวิไลวัฒนธรรม” พบกับการแสดงอันวิจิตรงดงาม ผลงานของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สุวรรณี ชลานุเคราะห์ อัจฉริยนาฏศิลปิน ผู้เคยเป็นพระเอกในตำนาน แห่งกรมศิลปากร" วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร ๐ […]

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๖ “เลิศวิไลวัฒนธรรม”

  ชมฟรี   ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๖ “เลิศวิไลวัฒนธรรม” พบกับการแสดงอันวิจิตรงดงาม ผลงานของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สุวรรณี ชลานุเคราะห์ อัจฉริยนาฏศิลปิน ผู้เคยเป็นพระเอกในตำนาน แห่งกรมศิลปากร" วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร ๐ […]

  Continue Reading...

 • สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐ “ชื่นฉ่ำสำเนียงไทย” พบกับผลงานเพลงอมตะ ของนักร้องลูกทุ่งเสียงดีสามยุค คุณชัยชนะ บุญนะโชติ , คุณเรียม ดาราน้อย และคุณสัญญา พรนารายณ์ ส่วนหนึ่งใน "บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย ลมหายใจของแผ่นดิน" ดำเนินรายการโดย คุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี […]

  ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐

  สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐ “ชื่นฉ่ำสำเนียงไทย” พบกับผลงานเพลงอมตะ ของนักร้องลูกทุ่งเสียงดีสามยุค คุณชัยชนะ บุญนะโชติ , คุณเรียม ดาราน้อย และคุณสัญญา พรนารายณ์ ส่วนหนึ่งใน "บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย ลมหายใจของแผ่นดิน" ดำเนินรายการโดย คุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี […]

  Continue Reading...

 • ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐ “ร้อยรสพื้นบ้าน” ขอเชิญชมลิเกสายเลือดใหม่ โดย คณะดวงประทีป สมฤทัย ปิ่นทอง วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๒๒๔ ๘๑๔๐-๑ และ ๐ ๒๒๓๐ ๒๐๖๒ […]

  ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐

  ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๕๐ “ร้อยรสพื้นบ้าน” ขอเชิญชมลิเกสายเลือดใหม่ โดย คณะดวงประทีป สมฤทัย ปิ่นทอง วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ขอทราบรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๒๒๔ ๘๑๔๐-๑ และ ๐ ๒๒๓๐ ๒๐๖๒ […]

  Continue Reading...

 •          พิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์และดนตรีไทย สถาบันคึกฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๗                       มูลนิธิคึกฤทธิ์๘๐ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จะจัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทยสถาบันคึกฤทธิ์ ประจำปี๒๕๕๗ ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๔.๐๐น. […]

  พิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์และดนตรีไทย สถาบันคึกฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๗

           พิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์และดนตรีไทย สถาบันคึกฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๗                       มูลนิธิคึกฤทธิ์๘๐ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จะจัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทยสถาบันคึกฤทธิ์ ประจำปี๒๕๕๗ ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๔.๐๐น. […]

  Continue Reading...

 • “นี่คือพลังงานดิบซึ่งออกมาจากกลุ่มวงออเคสตร้าที่รวมตัวจากชุมชนแออัดบางแห่งในเมืองใหญ่ที่ไม่สามารถจับคู่ให้เข้ากัน แม้โดยนักคนตรีมืออาชีพ” คำพูดนี่มาจากกลุ่มออเคสตร้าที่รวมตัวกันจากชุมชนแออัดแห่งแรกในเมืองคาราคัส ประเทศเวเนซุเอลา   กรุงเทพฯ อาจไม่ใช่เมืองแรกที่มีการรวบรวมวงดนตรีคลาสสิกจากชุมชนแออัดที่ยากจน แต่นี่คือวงดนตรีออเคสตร้าอนุชนที่จะมีการแสดงคอนเสิร์ตจริงครั้งแรกนอกสถานที่ชุมชนคลองเตยของพวกเขา   โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลเริ่มขึ้นเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ส่งเสริมและกระตุ้นเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชนรอบๆ คริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรน  อนุชนบางคนในวงดนตรีออเคสตร้า เริ่มฝึกการเล่นไวโอลีนเมื่อพวกเขาอายุ 3 ขวบ ที่บ้านสรรเสริญซึ่งเป็นสถานที่เล็กๆ อยู่ใต้ทางด่วน   นาย วรินทร์ อาจวิไล วาทยกรประจำของวงออเคสตร้า เป็นหนึ่งในจำนวนเด็กกลุ่มแรกของโรงเรียนแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เขาได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและกำลังสอนเป็นวาทยกรอาสาสมัครให้แก่วงดนตรีออเคสตร้า ในขณะที่ทำงานเป็นนักเล่นไวโอลีนมืออาชีพที่วงคนตรีThailand Philharmonic Orchestra   นอกจากนี้ ยังมีวาทยกรที่มีชื่อเสียง Mr. Jonathan Mann จะได้เล่นเพลงที่แต่งโดยครูอาสาสมัครของโรงเรียนดนตรี เพลงนี้จะถูกแสดงเป็นตรั้งแรกในเอเชีย   ถ้าท่านเข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่สถาบันคึกฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ […]

  คอนเสริตออเคสตรา เครื่องสาย อิมมานูเอล “ภิรมย์สุขใจ”

  “นี่คือพลังงานดิบซึ่งออกมาจากกลุ่มวงออเคสตร้าที่รวมตัวจากชุมชนแออัดบางแห่งในเมืองใหญ่ที่ไม่สามารถจับคู่ให้เข้ากัน แม้โดยนักคนตรีมืออาชีพ” คำพูดนี่มาจากกลุ่มออเคสตร้าที่รวมตัวกันจากชุมชนแออัดแห่งแรกในเมืองคาราคัส ประเทศเวเนซุเอลา   กรุงเทพฯ อาจไม่ใช่เมืองแรกที่มีการรวบรวมวงดนตรีคลาสสิกจากชุมชนแออัดที่ยากจน แต่นี่คือวงดนตรีออเคสตร้าอนุชนที่จะมีการแสดงคอนเสิร์ตจริงครั้งแรกนอกสถานที่ชุมชนคลองเตยของพวกเขา   โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลเริ่มขึ้นเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ส่งเสริมและกระตุ้นเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชนรอบๆ คริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรน  อนุชนบางคนในวงดนตรีออเคสตร้า เริ่มฝึกการเล่นไวโอลีนเมื่อพวกเขาอายุ 3 ขวบ ที่บ้านสรรเสริญซึ่งเป็นสถานที่เล็กๆ อยู่ใต้ทางด่วน   นาย วรินทร์ อาจวิไล วาทยกรประจำของวงออเคสตร้า เป็นหนึ่งในจำนวนเด็กกลุ่มแรกของโรงเรียนแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เขาได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและกำลังสอนเป็นวาทยกรอาสาสมัครให้แก่วงดนตรีออเคสตร้า ในขณะที่ทำงานเป็นนักเล่นไวโอลีนมืออาชีพที่วงคนตรีThailand Philharmonic Orchestra   นอกจากนี้ ยังมีวาทยกรที่มีชื่อเสียง Mr. Jonathan Mann จะได้เล่นเพลงที่แต่งโดยครูอาสาสมัครของโรงเรียนดนตรี เพลงนี้จะถูกแสดงเป็นตรั้งแรกในเอเชีย   ถ้าท่านเข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่สถาบันคึกฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ […]

  Continue Reading...