แผนที่และการติดต่อสถาบันฯ

 

 

สถาบันคึกฤทธิ์
เลขที่ ๙๙/๙ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๘๖-๕๓๘๕-๖  โทรสาร ๐๒-๒๘๖-๕๓๘๗    Email : kukritInstitute@gmail.com

เวลาทำการ : วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

About the Author