ซู่ซ่าส์ Archive

  • ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ทรงประพันธ์กลอนสักวา ถึงวัฒนา ภู่โอบอ้อม สักวา นั่งมอง ต๋อง ศิษย์ฉ่อย แทงสนุ้ก เลิศลอย หาใครสู้ นั่งชมศิษย์ ทำให้คิดไปถึงครู อยากจะรู้ ว่าฉ่อย นั้นคือใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหน ใคร่ขอถาม จะได้ตาม ไปเป็นศิษย์ พิสมัย ชื่อคึกฤทธิ์ ศิษย์ฉ่อย น้อยเมือ่ไร จงเห็นใจ ตอบสารา มาหน่อยเอย […]

    สักวาศิษย์ฉ่อย

    ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ทรงประพันธ์กลอนสักวา ถึงวัฒนา ภู่โอบอ้อม สักวา นั่งมอง ต๋อง ศิษย์ฉ่อย แทงสนุ้ก เลิศลอย หาใครสู้ นั่งชมศิษย์ ทำให้คิดไปถึงครู อยากจะรู้ ว่าฉ่อย นั้นคือใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหน ใคร่ขอถาม จะได้ตาม ไปเป็นศิษย์ พิสมัย ชื่อคึกฤทธิ์ ศิษย์ฉ่อย น้อยเมือ่ไร จงเห็นใจ ตอบสารา มาหน่อยเอย […]

    Continue Reading...